Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2015

zuzuzu
3090 dfe3 500
Reposted fromfoods foods viagnijacamlodapanna gnijacamlodapanna
8247 268a

maintainfaith:

kngmnmlst:

kngmnmlst:

MY MUM WENT INTO MY ROOM

AND SHE THOUGHT I SNEAKED OUT

Birth giver

zuzuzu
zuzuzu
0653 9373

bonitavista:

Czech Republic

photo via sheena

zuzuzu
2723 db9b

kingjaffejoffer:

wonderwomansunitard:

sweetwetkisses:

thefuzzydave:

Chocolate Bomb!

I just came a little

Oh. My. God.

what in the actual fuck

zuzuzu
Moja mama, która nie miała już żadnej wiedzy i straciła większość wspomnień, wyrażała tylko swoje emocje.

Uczyła nas, jak możemy rozmawiać bez słów: trzymać się za ręce, przytulić, pogłaskać. Jak cieszyć się życiem poprzez skupianie się na tym, czego doświadczamy: obserwować lecącego ptaka i być nim totalnie zafascynowanym. Pamiętam, gdy siedziałem z nią przy ognisku i wpatrywaliśmy się w płomienie, ona była tym tak zafascynowana, jakby widziała to pierwszy raz.

Dlatego doświadczanie demencji mojej mamy było dla mnie większym przeżyciem duchowym niż kilka lat spędzonych na medytacji transcendentalnej.

Alzheimer przychodzi z bardzo ważnymi egzystencjalnymi pytaniami: jeśli tracisz swoją pamięć i umysł, to co pozostaje? Czym jest nasze życie, dusza, człowieczeństwo?

Jakkolwiek by to nazwać, odpowiedź brzmi: pozostaje wiele, przede wszystkim uczucia.
— David Sieveking, "Wszystko dobre, co przynosi Alzheimer", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 07.03.15
Reposted from1923 1923 viagnijacamlodapanna gnijacamlodapanna
7688 654b

vfpalestine:

lizun:

We need more women like this

My reblog was pretty aggressive on this one

zuzuzu
1822 b5d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
0658 105e 500
zuzuzu
3994 08fe
zuzuzu

pocketspooks:

locksandglasses:

I remember when I thought people in their 20’s were adults. Now all of my friends are in their 20’s and everybody is just kind of fumbling around bumping into each other, trying to figure out where the free food is

image

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaoopsiak oopsiak
8951 9dbd 500
George Orwell, 1984

March 03 2015

9579 4cad

theacenightwatch:

theactorsmind:

raeloganthemephilesfangirl:

charlottec21:

I love it how when Snape draws out his wand there are audible gasps but when Mcgonagall draws her wand there people are screaming out of the way.

They just know better.

damn snape is piss-OH MOTHERFUCKING SHIT, MOVE OUT, CLEAR THE WAY, MCGONAGALL IS PISSED.

I will stop reblogging this when it stops being awesome.

Reposted fromdasweisskanin dasweisskanin viaNeutrum Neutrum
zuzuzu
5930 0651
how men from scandinavia, russia etc are born
Reposted fromNeutrum Neutrum
zuzuzu
6979 ff6f 500
Reposted fromNeutrum Neutrum
zuzuzu
4229 f647
Reposted fromNeutrum Neutrum
5997 ec1f
Reposted fromtron tron viaNeutrum Neutrum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl